تبریک، سفارش شما با موفقیت ثبت شد!

برای مشاهده گردونه شانس باید ابتدا وارد شوید

توجه:

1) در خرید اول یک چرخش هدیه دریافت می‌کنید و از یاقوت‌های شما چیزی کسر نخواهد شد.
2) به ازای هر 50 یاقوت یک چرخش اضافه برای شما نمایش داده خواهد شد که با چرخاندن گردونه شانس 50 یاقوت از شما کسر خواهد شد.