هلث چک بیزینس

هلث چک یا چک آپ سلامت بیزینس در طی 6 تا 9 ساعت به بررسی هفت سیستم کسب‌وکار شما می‌پردازد و به شما کمک می‌کند به صورت کامل چالش‌های کسب‌وکار خود را بشناسید و برای حداقل یکی از آنها برنامه مدون داشته باشید. پس از انجام هلث چک شما متوجه خواهید شد برای دستیابی به اهداف بیزینسی خود نیازمند پروژه اجرایی هستید و یا خیر؟! علاوه بر این موضوع شما متوجه نقاط کور بیزینس خود یعنی نقاطی که از چشم شما و پرسنل دور مانده بود می‌شوید و می‌توانید برای حل آنها برنامه‌ریزی داشته باشید. در طی هلث چک از منتورینگ برای آموزش مباحث مورد نیاز به شما استفاده خواهد شد.

در طی این جلسات متوجه خواهید شد وضعیت کسب‌وکار شما دقیقا در چه شرایطی است؟ مسئله اصلی که بیزینس شما با آن موجه است چه چیزیست و چگونه حل می‌شود. گاهی اوقات در طی این جلسات به نکاتی دست پیدا می‌کنید که تا به حال اصلا نمی‌دانشتید که این مسائل و موارد وجود دارند!

آموزش دیجیتال مارکتینگ