فروشت به شدت افت کرده؟ هر کاری می‌کنی مشتری ازت خرید نمی‌کنه؟

5 روز

هر روز نیم ساعت به مدت 5 روز وقت ارزشمند خودت را سرمایه‌گذاری کن!

سرفصل دوره
  1. با راز فروش عالی افراد موفق ایرانی و خارجی آشنا خواهید شد.
  2. فروش خودت را حتی با فالور و مشتری کم هم چند برابر کن!

ارزش این دوره 497 هزار تومان است

برای مدت محدود رایگان