3 گام برای افزایش حداکثری

بازدیدکننده، مشتری بالقوه و فروش

چهارچوبی کاملا جدید برای رشد و افزایش فروش
شماره یک

گام اول: مشاهده دوره مسیر طلایی

از مسیری مطلع می‌شوید که دیگر به روش قبل باز نخواهید گشت. در این مسیر متوجه عدم رشد کسب ‌وکارتان خواهید شد.

شماره دو

گام دوم: دانلود قالب نقشه بازاریابی در یک صفحه

در این گام به شما کمک خواهم کرد تا استراتژی بازاریابی خودتان را مدیریت کنید.

گام سوم: پیگیری بهبود مسیر آغاز شده

ما هر هفته ایمیل‌هایی ارسال می‌کنیم که به بهبود مستمر این مسیر کمکتان می‌کند. ما حساسیت بسیار زیادی روی ایمیل‌های موثر و کاربردی داریم.