عضو طلایی ما باشید!

حل گام به گام چالش با آموزش‌های کاربردی

در عضویت طلایی سایت به حل چالش‌های ریز و درشت کسب و کار پرداختیم تا زمان حل فکری چالش را برای شما بسیار کاهش دهیم و در نهایت باعث خواهد شد خیلی سریع‌تر به مرحله اجرا برسید.

عضویت طلایی
مزایای عضویت طلایی
آیتم‌هاعضویت طلاییچکیده کتاب (در سایت‌های دیگر)
ارائه تمریندارد (با جزئیات)ندارد
اولویت انتخاب کتاببر اساس چالش‌های روزمرهصرفا جدید و پر بازدید بودن
هدف از عضویتحل چالشآرشیو اطلاعات
پشتیبانی فنیداردندارد
زمان انتشار1 بار در هفتههفتگی یا ماهانه

مشق شب

تمرین‌های اجرایی

کوتاه و کاربردی

هر درس حداکثر 20 دقیقه

سفر به عمق چالش‌ها

سفرهای کوتاه و بلند

مشخصات عضویت طلایی ماهانه
990،000 تومان
عضویت طلایی برای کیست؟ (با دقت این تعریف را بخوانید)

عضویت طلایی یک فرصت برای افرادی است که با اراده قوی و تمایل قطعی، برای دستیابی به اهداف مختلف در دیجیتال مارکتینگ، در جستجوی یک نقشه راه موثر هستند.
این برنامه، با تمرکز بر تمرینات دقیق و مراحل مشخص به کمک کتاب‌ها کمک می‌کند تا بهبود قابل توجهی در وضعیت خود داشته باشند و به اهداف خود دست یابند.