شانست رو امتحان کن!

گردونه شانس خودتان را بچرخانید و شانس‌تان را امتحان کنید.

توجه کنید:

  1. گردونه شانس موقعی می‌چرخد که در مرکز آن تعداد شانس شما بیشتر از صفر باشد.
  2. به ازای هر 100 امتیاز یک شانس در گردونه شانس کسب خواهید کرد.
برای مشاهده گردونه شانس باید وارد شوید