رزومه فرید پارسایی

در این صفحه با کلیک بر روی دکمه زیر می‌توانید فایل PDF رزرومه فرید پارسایی را دانلود نمایید.

تصویر فرید پارسایی، دیجیتال بیزیس کوچ