می تونید بحث درباره چگونه اعتماد دیگران را جلب کنیم؟ را بدون گذاشتن هیچ دیدگاهی دنبال کنید. خوشتان اومد؟! فقط آدرس ایمیلتون را در کادر زیر بنویسید و تمام!