تشکر از خرید شما

برای مشاهده گردونه شانس باید وارد شوید

نکات مهم:

  1. گردونه شانس موقعی می‌چرخد که در مرکز آن تعداد شانس شما بیشتر از صفر باشد.
  2. به ازای هر 100 امتیاز یک شانس در گردونه شانس کسب خواهید کرد.