چگونه در اوضاع اقتصادی کنونی درآمد پایدار و مشتری وفادار داشته باشیم؟

کسب و کار میلیاردی

کسب و کار میلیاردی کسب و کاری است که درآمد پایدار و مشتریان وفادار داشته باشد. در این ویدیو مباحث زیر را بیان می‌کنیم:

  • معرفی مدل بازاریابی گوگل
  • قیف بازاریابی چیست؟
  • 4 اهرم افزایش فروش
  • چگونه توجه مشتریان را جلب کنیم؟
  • چگونه مشتریان وفادار داشته باشیم؟
  • چرا کسب و کارها فروش ندارند؟
دانلود ویدیو کسب و کار میلیاردی