شماره تماس پشتیبانی: 34412420 - 026 | ایمیل: info@faridparsaei.com

فعالیت این سایت تحت قوانین جمهوری اسلامی ایران بوده و در زمینه آموزش بازاریابی اینترنتی است.